درباره گروه

1- اولین دوره دانشجویان باغبانی 1378(کارشناسی)

2-  اولین دوره دانشجویان گیاهان دارویی و معطر1384 (کاردانی)

3- اولین دوره دانشجویان مهندسی تولیدات گیاهی 1386 (کارشناسی ناپیوسته)

4- اولین دوره دانشجویان جنگل داری 1388 (کارشناسی)

5- اولین دوره دانشجویان مهندسی فضای سبز 1389 (کارشناسی)

6- اولین دوره باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی 1388 (کارشناسی ارشد)

7- اولین دوره باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 1390 (کارشناسی ارشد)

8- اولین دوره باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی 1393(دکتری)

9- اولین دوره مهندسی فضای سبز گرایش طراحی منظر1394(کارشناسی ارشد)

10- اولین دوره باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه 1394 (دکتری)

مدیران گروه :

1- دکتر شهرام صداقت حور 1385-1383

2-  دکتر داود هاشم آبادی 1389-1385

3- دکتر شهرام  صداقت حور 1392-1389

4- دکتر داود هاشم آبادی 1392 تا کنون

مزیت های گروه:

1- داشتن یک مجله تخصصی علمی - پژوهشی با عنوان JOP

2- حضور اساتید مجرب شامل 4 دانشیارو ۱ استادیار در گروه با بیوگرافی علمی قوی و مقالات متعدد داخلی و بین المللی و افتخارات پژوهشی در سطح  استان - منطقه و دانشگاه

زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان :

1- تدریس در دانشگاه و مراکز علمی و آموزشی و هنرستان های کشاورزی و فنی حرفه ای

2- فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

3- فعالیت در اداره جهاد کشاورزی استان ها و شهرستان ها

4- فعالیت در بانک کشاورزی

5- فعالیت به عنوان ناظر طرح های کشاورزی و باغات و گلخانه ها

6- فعالیت در بخش بیمه محصولات کشاورزی

7- فعالیت در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی معطر

8- فعالیت در زمینه احداث و نگهداری فضای سبز و استادیوم های ورزشی

9- فعالیت در زمینه مشاوره و اجرای طرح های ساخت گلخانه و احداث باغ و ...

10- فعالیت در بخش های خصوصی شامل شرکت های فضای سبز

11- احداث گلخانه و تولید گیاهان زینتی و سبزی و میوه های گلخانه ای

 

رشته : باغبانی گرایش درختان میوه

مقطع : کارشناسی ارشد

           این رشته اطلاعاتی در رابطه با روش تحقیق و پژوهش در زمینه های فیزیولوژی پس از برداشت درختان میوه ، تغذیه و متابولیسم گیاهان ، فیزیولوژی تنش در درختان میوه ، بیوتکنولوژی درختان میوه ، کشت بافت در اختیار دانشجویان قرار داده و هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند در زمینه ی تحقیقات برای احداث و نگهداری عملیات پس از برداشت درختان میوه فعالیت کنند.

مهمترین دروس این رشنه عبارتند از :

 • فیزیولوژی درختان میوه
 • میوه کاری تکمیلی
 • خزانه کاری و مدیریت نهالستانها
 • اصلاح درختان میوه
 • تغذیه و متابولیسم گیاه

            فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان محقق در مراکز تحقیقات درختان میوه مثل زیتون ، خرما ، مرکبات و ... ، سازمان جهاد کشاورزی ، مراکز تحقیقات بیوتکنولوژی و ... فعالیت کنند.

 

مقطع : دکتری

       این رشته اطلاعاتی در زمینه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی گیاهی و نیز مباحث نوین در گلکاری و پرورش گیاهان پیازی به دانشجویان می دهد.

هدف از این رشته تربیت افراد متخصص در زمینه مباحث نوین گلکاری ، کشت بافت و ... می باشد.

مهمترین دروس این رشته عبارتند از :

 • ژنتیک مولکولی
 • فیزیولوژی گلهای پیاز
 • فیزیولوژی گلدهی
 • استخراج مواد آلی و معدنی

      فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان مدرس در دانشگاه های مختلف و هیأت علمی در مراکز تحقیقاتی و نیز مدیر مراکز تولید گیاهان به روش های بیوتکنولوژی فعالیت کنند.

رشته : طراحی فضای سبز

مقطع : کارشناسی

          این رشته اطلاعاتی در زمینه شناخت و پرورش ، تکثیر و نگهداری از چمن و گیاهان پوششی و انواع مختلف گیاهان زینتی به دانشجویان داده و ضمناً در زمینه طراحی و اجرای پارکو منظر ، نقشه کشی ، شناخت سازه ها در فضای سبز و ... دانشجویان را می سازد.

 هدف از این رشته تربیت نیروهایی است که بتوانند احداث و نگهداری از یک فضای سبز شهری یا برون شهری از صفر تا صد انجام دهند. این رشته جز رشته های بین رشته ای می باشد.

مهمتریت دروس این رشته عبارتند از :

 • گلکاری
 • چمن و گیاهان پوششی
 • گیاهان آپارتمانی
 • درختان و درختچه های زینتی
 • سازه
 • طراحی کاشت گیاهان
 • نقشه کشی

         فارغ التحصیلان این رشته می توانند در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ، شرکت های خصوصی، پیمان کار فضای سبز و احداث گلخانه و تولید گیاهان زینتی ، مدیریت چمن های ورزشی و پارک ها فعالیت می کنند.

رشته : مهندسی کشاورزی – فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

مقطع : کارشناسی ارشد

             این رشته اطلاعاتی در رابطه با روش تحقیق و پژوهش در زمینه های فیزیولوژی پس از برداشت ، تغذیه و متابولیسم گیاهان ، فیزیولوژی تنش در گیاهان ، مدیریت گلخانه ، بیوتکنولوژی گیاهی ، کشت بافت ، اصلاح و گرده افشانی گیاهان زینتی در اختیار دانشجویان قرار داده . هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که متوانند در تولید و پرورش گیاهان زینتی و مدیریت گلخانه توانایی لازم را کسب نموده و قادر به اصلاح گیاهان به روشهای سنتی و جدید باشند.

مهمترین دروس این رشته عبارتند از :

 • کشت بافت و سلول گیاهی
 • گرده افشانی
 • اصلاح گیاهان زینتی
 • فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
 • گلکاری تکمیلی
 • فیزیولوژی تنش در گیاهان باغی
 • تغذیه و متابولیسم گیاهی

          فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان محقق در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مراکز و ایستگاه های تحقیقات گیاهان زینتی ، سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان پارکها و فضای سبز ، مراکز تولید بذر اصلاح شده ، مراکز تحقیقات بیوتکنولوژی ودر بخش خصوصی تولید و پرورش بذر و اندام های تکثیر گیاهان ، تولید و پرورش گیاهان زینتی ، احداث و نگهداری چمن های معمولی و اسپورت ، مدیریت گلخانه و تکثیر گیاهان به روش کشت بافت فعالیت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۴