مدیر گروه

نام ونام خانوادگی:داود هاشم آبادی

سمت: مدیر گروه

تحصیلات: دکتری تخصصی باغبانی

مرتبه علمی:استادیار

محل اخذ مدرک :علوم وتحقیقات تهران

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۴