کارکنان

 

کارکنان دانشکده کشاورزی

نام مسئول قسمت پست سازمانی  شماره تماس
شادمان بختیاری مسئول آموزش گروه های: زراعت واصلاح نباتات ،گیاهپزشکی ،باغبانی ،آب ،فضای سبز ،جنگلداری ۳۳۴۸۰۲۲۷
یروس امیری مسئول آموزش علوم دامی و دامپزشکی ۳۳۴۸۰۲۲۷
حسین اولیایی رئیس دفتر ریاست دانشکده ۳۳۴۸۰۲۲۷
علی اصغر بلند رفتار مسئول امتحانات دانشکده ۳۳۴۲۴۰۸۹ داخلی ۱۱۸۷

 

آزمایشگاه ها

نام آزمایشگاه

شماره تماس

مسئول آزمایشگاه

گیاهپزشکی

۰۹۱۱۱۳۹۱۰۷۴

مهندس امیر حسین دارابی

زراعت واصلاح نباتات

۳۳۴۲۴۰۸۹

داخلی۱۲۰۱

مهندس امیر حسین دارابی

وحید رهنما

حفاظت گیاهان

۳۳۴۲۴۰۸۹داخلی ۱۲۱۰

مهندس امیر حسین دارابی

گیاهشناسی و هرباریوم

۳۳۴۲۴۰۸۹ داخلی۱۲۱۱

طیبه پورخلیلی

آب وخاک

۳۳۴۸۰۲۲۷

۳۳۴۲۴۰۸۹

داخلی۱۲۱۲

مهندس  لاله هدایتی

 

مهندس نقی حقیقت

میکروبیولوژی دامپزشکی

۰۹۱۱۲۳۲۱۶۳۳

مهندس علیرضا مسرور

باغبانی

۳۳۴۸۰۲۲۷

مهندس لاله هدایتی

کارگاه ماشین آلات

 

مهندس حسین حسن جانی

 

 
آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۴