کارکنان

 

کارکنان دانشکده کشاورزی

نام مسئول قسمت پست سازمانی  شماره تماس
سیروس امیری مسئول آموزش علوم دامی، دامپزشکی و کشاورزی ۳۳۴۸۰۲۲۷

 

آزمایشگاه ها

نام آزمایشگاه

شماره تماس

مسئول آزمایشگاه

گیاهپزشکی

۰۹۱۱۱۳۹۱۰۷۴

مهندس امیر حسین دارابی

زراعت واصلاح نباتات

۳۳۴۲۴۰۸۹

داخلی۱۲۰۱

مهندس امیر حسین دارابی

 

حفاظت گیاهان

۳۳۴۲۴۰۸۹داخلی ۱۲۱۰

مهندس امیر حسین دارابی

گیاهشناسی و هرباریوم

۳۳۴۲۴۰۸۹ داخلی۱۲۱۱

 

آب وخاک

۳۳۴۸۰۲۲۷

۳۳۴۲۴۰۸۹

داخلی۱۲۱۲

مهندس  لاله هدایتی

 

مهندس نقی حقیقت

میکروبیولوژی دامپزشکی

۰۹۱۱۲۳۲۱۶۳۳

مهندس علیرضا مسرور

باغبانی

۳۳۴۸۰۲۲۷

مهندس لاله هدایتی

کارگاه ماشین آلات

 

مهندس حسین حسن جانی

 

 
آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۹