درباره گروه

 

رشته : مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی

مقطع : کارشناسی

       این رشته دارای مجموعه اطلاعاتی از علوم و تکنولوژی در زمینه شناخت بیماریها و آفات گیاهی و اصول و روشهای مبارزه با این عوامل می باشد. از آنجائیکه بیماریها و آفات گیاهی در کاهش تولید محصولات کشاورزی نقش مهمی دارند لذا تربیت افراد متخصص جهت کنترل این عوامل در مناطق مختلف کشور ضروری است. علاوه بر این با انجام تحقیقات لازم توسط این افراد راهکارهای مناسبی جهت کنترل و مدیریت آفات و بیماریها در مزارع و روستاها ارائه خواهد شد.

مهمتریت دروس این رشته عبارتند از :

  • اصول کنترل بیماریهای گیاهی
  • اصول کنترل آفات گیاهی
  • سم شناسی
  • قارچ شناسی
  • ویروسها و پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی
  • بیماریهای مهم گیاهان زراعی
  • آفات مهم گیاهان زراعی

      فارغ التحصیلان این دوره به عنوان کارشناس اجرایی یا تحقیقاتی در موسسات و ادارات مختلف از قبیل سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ، کلینیک های گیاه پزشکی در هر منطقه و نیز سازمان جهاد کشاورزی مشغول به کار خواهند شد.

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۴