درباره گروه

 

رشته : مدیریت کشاورزی

مقطع : کارشناسی ارشد

             این رشته به عنوان یک تخصص بین رشته ای در رشته های کشاورزی می باشد. این رشته دارای مجموعه اطلاعاتی از علوم کشاورزی ، مدیریت و اقتصاد می باشد که هدف آن آماده ساختن افراد متخصص در زمینه های مدیریت تخصصی و صنعتی کشاورزی با تأکید جنبه های کاربردی تئوری می باشد که این متخصصین می توانند به مدیران مراکز خدمات کشاورزی و سرپرستی واحدهای کشت و صنعت در بخش دولتی و کشاورزی و ارزشیاب پروژه ها در بانک کشاورزی و... انجام وظیفه نمایند که تواناییهای این کارشناسان می توانند منجر به تغییرات مثبتی در کارکنان واحدهای تابعه و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری خواهد بود. مهمترین دروس این رشته عبارتند از :

  • مدیریت کشاورزی تکمیلی
  • تجارت بین الملل محصولات کشاورزی
  • حسابداری و امور مالی در کشاورزی
  • توسعه ی پایدار و مدیریت منابع کشاورزی
  • تجزیه تحلیل اقتصاد و سیاست های کشاورزی
  • روستاشناسی و توسعه ی روستایی

              فارغ التحصیلان این دوره به عنوان مدیر در اداره امور کشاورزی یا مراکز خدمات کشاورزی و یا واحدهای کشت و صنعت با تکیه بر مهارتهای به دست آمده ، در حل مسائل شناخت ظرفیت های محیط ، امکان سنجی فنی و اقتصادی و کاربرد تکنیک های کمی در تصمیم گیری بتوانند عملیات تولیدی و بازرگانی را به نحو مطلوب برنامه ریزی و به مرحله اجرا در آورند.

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۴